Smartool for all 4.0 connected


AQUESTA eina Permet Respondre a les preguntes sobre els costos associats a la digitalització, sobre la preparació de l'equip humà, si tenim la infraestructura i la informació tecnològica necessària. Tambè podem ANALITZAR i formular plans per a tots els àmbits.


Comuns / Organitz.Oper.-RRHH Comuns / Organitz.Ind-Enginy-Mantenim.- OEE Comuns / Comunicacions Interna Comuns / Ciberseguretat Comuns / Administr. Qualit. Prod Comuns / Direcció Ger. Propietat Comuns / Respon.Social Corporat.

En principi pensem en sistemes 100% connectats, automatitzts i intel.ligents, però arribar a això requereix alguns passos previs.De tal manera que es divideix en dues grans seccions:
1) Preparació tècnica i de dades;
2) Maduresa organitzacional.
Cadascuna aborda, al seu torn, diverses subseccions que, conjuntament, ofereixen un panorama complet sobre el grau de transformaciò digital.
Esperem que aquest document sigui de gran utilitat per el teu dia a dia i et motivi a iniciar la teva transformació 4.0.

Centres educatius
Hotels - Allotjament rural
Enginyeria de producte
Configuraciò de producte i / o vendes
Recerca i desenvolupament
Planificaciò de la demanda
Planificaciòde la producciò
Programaciò de la producciò
Gestiò de producciò.
Gestiò de manteniment.
Gestiò de Qualitat.
Gestiò d'eficiència energètica
Gestiò de magatzems
automatitzaciò industrial

Donarem dades en la següent estructura :
* Estratègia operativa, mercat o negoci - Estratègia operativa, mercat o negoci - Inversions - Innovació Sostenibilitat
* Processos - Digitalització - Integració - Automatització
* Organització i persones - Model de relació i col.laboració - Habilitats i qualificacions - Formació digital
* Infraestructures - Infraestructures digitals - Solucions d'operativa i control - Plataformes col.laboratives
* Productes i serveis - Components i funcionalitats digitals - Productes i serveis interconnectats - Recopilació, anàlisi i ús de dades

by