Smartool

Industry 4.0 connected


AQUESTA eina Permet Respondre a les preguntes sobre els costos associats a la digitalització, sobre la preparació de l'equip humà, si l'empresa te la infraestructura i la informació tecnològica necessària. Tambè podem ANALITZAR i formular plans per a tots els àmbits de l'empresa.
"En principi pensem en fàbriques 100% connectades, automatitzades i intel.ligents, però arribar a això requereix alguns passos previs ". De tal manera que es divideix en dues grans seccions:
1) Preparació tècnica i de dades;
2) Maduresa organitzacional.
Cadascuna aborda, al seu torn, diverses subseccions que, conjuntament, ofereixen un panorama complet sobre el grau de transformaciò digital d'una empresa.

Esperem que aquest document sigui de gran utilitat per el teu dia a dia i et motivi a iniciar la teva transformació Indùstria 4.0.


Enginyeria de producte
Configuraciò de producte i / o vendes
Recerca i desenvolupament
Planificaciò de la demanda
Planificaciòde la producciò
Programaciò de la producciò
Gestiò de producciò.
Gestiò de manteniment.
Gestiò de Qualitat.
Gestiò d'eficiència energètica
Gestiò de magatzems
automatitzaciò industrial
Donarem dades en la següent estructura :
* Estratègia de mercat i negoci - Estratègia i mercat - Inversions - Innovació Sostenibilitat
* Processos - Digitalització - Integració - Automatització
* Organització i persones - Model de relació i col.laboració - Habilitats i qualificacions - Formació digital
* Infraestructures - Infraestructures digitals - Solucions de negoci i control - Plataformes col.laboratives
* Productes i serveis - Components i funcionalitats digitals - Productes i serveis interconnectats - Recopilació, anàlisi i ús de dades